DISTRIBUCIJA

U inspiraciji blagovanja vrhunskih jela diljem svijeta – organiziramo distribuciju svježih tartufa i proizvoda od tartufa u više zemalja:

SAD, Kanada, Belgija, Njemačka, Austrija, Italija, Slovenija, Crna Gora.